• 1900.636.256
  • ptssmarthome.com@gmail.com
  • 08:00am - 6:00pm

Nhà phân phối chính thức thiết bị điều khiển Siemens

Ngày …. PTS đã ký kết chính thức với tập đoàn Siemens  về cung cấp giải pháp, phân phối thiết bị hãng Siemens về mảng BMS & Smarthome tại thị trường Việt Nam..

 

(ảnh lễ ký kết hoặc giấy chứng nhận…)