• 1900.636.256
  • ptssmarthome.com@gmail.com
  • 08:00am - 6:00pm

Điều khiển ngôi nhà bằng giọng nói

tham khảo: https://homeq.vn/chia-se/tin-tuc/dieu-khien-ngoi-nha-bang-giong-noi-tu-phim-ra-doi-thuc

https://insights.htacertified.org/articles/voice-control-in-the-smart-home

https://www.smarthome.com/blogs/tips-tricks/add-voice-control-to-your-smart-home-devices

 

  1. Kết hợp với thiết bị Google Assistant
  2. Kết hợp với thiết bị Apple Home Kit qua Siri
  3. Kết hợp với thiết bị Amazon Alexa

……