• 1900.636.256
  • ptssmarthome.com@gmail.com
  • 08:00am - 6:00pm

Robot vệ sinh

GIẢI PHÁP ROBOT VỆ SINH NHÀ THÔNG MINH

Các giải pháp robot làm sạch thông minh của Tuya bao gồm chín tình huống ứng dụng, bao gồm làm sạch tự động, hiển thị bản đồ nhà, thời gian, điều khiển từ xa, điều khiển bằng giọng nói, sạc lại tự động và giám sát video. Cung cấp các khả năng giao tiếp khác nhau để trao quyền cho sự phát triển một cửa của máy hút bụi rô bốt thông minh.

Tương thích với nhiều giao thức như Wi-Fi BLE, Wi-Fi và BLE, được hỗ trợ bởi hệ sinh thái đa dạng của Powered by Tuya, các giải pháp này hỗ trợ kết nối và khả năng tương tác giữa các thương hiệu, thiết bị và kịch bản.

Tổng quan sơ đồ giải pháp giám sát môi trường của Tuya:

    • Giải pháp thông minh cho máy hút rô-bốt. Các giải pháp cung cấp các dịch vụ quản lý và truyền dữ liệu khác nhau để thực hiện trình bày theo thời gian thực và kiểm soát tương tác bản đồ môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ dẫn đường quán tính, laser và trực quan.
    • Bạn có thể sử dụng linh hoạt các mô-đun và SDK mạng Tuya như SDK Linux và SDK ứng dụng, đáp ứng các yêu cầu ứng dụng được cá nhân hóa.